STRZELNICA W MARCU

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, że strzelnica myśliwska w Opolu Grudzicach w m-cu marcu będzie czynna od środy do niedzieli, od godz. 11:00 do godz. 19:00.

INAUGURACJA KURSU GRY NA ROGU MYŚLIWSKIM

Komisja Etyki, Tradycji, Zwyczajów Propagowania Łowiectwa przy ORŁ w Opolu informuje, że od dnia 6 kwietnia 2018 r. rusza kolejna edycja kursu gry na rogu myśliwskim.
Inauguracja kursu gry na rogu myśliwskim odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 na strzelnicy myśliwskiej Opolu – Grudzicach. Kurs jest pomyślany dla Kolegów z kół łowieckich chcących grać na rogu myśliwskim.
Kandydat na trębacza musi być wyposażony w róg myśliwski w stroju B – PLESS lub PARFORCE. Kurs gry na rogu myśliwskim jest prowadzony nieodpłatnie. Jedynie dojazd na zajęcia stanowi koszt uczestnika lub koła łowieckiego które go deleguje. Zakończenie kursu przewidujemy w październiku 2018 roku. Cykl zajęć prowadzony jest jeden raz w tygodniu (każdy piątek o godz. 16:00) z przerwą wakacyjną.
Zachęcamy Kolegów do opanowania tej pięknej sztuki gry i pomocy Kolegom w kołach podczas polowań i innych spotkań okolicznościowych.

KYNOLOGIA  MYŚLIWSKA

Terminy imprez kynologicznych organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu wspólnie z Komisją Kynologiczną przy ORŁ w Opolu:

 

L.p.

Nazwa i ranga imprezy kynologicznej

Miejsce / Organizator

Data

1.

Próby Pracy Wyżłów

i Psów Myśliwskich Małych Ras

Popielów

KŁ nr 2 „Łoś” Opole

1 maja 2018r.

2.

Próby Pracy Wyżłów

i Psów Myśliwskich Małych Ras

Kałków

KŁ „Hubertus” Kałków

1 września 2018r.

3.

Międzynarodowy Konkurs Pracy

Tropowców i Posokowców

im. Jana Kierznowskiego

Kluczbork

13 października 2018r.

4.

Próby Pracy Posokowców

Kluczbork

13 października 2018r.

5.

Ocena Pracy Posokowców

W warunkach naturalnych

Kluczbork

2 – 5 listopada 2018 r.

 

Wszelkie informacje zainteresowani otrzymają w biurze Zarządu Okręgowego. Zgłoszenia dokonujemy w biurze ZO PZŁ Opole lub na adres e-mail: j.kowalski@pzlow.pl zgodnie ze wzorem druku który jest do pobrania na stronie http://www.zopzl-opole.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć skan rodowodu bądź informację w zgłoszeniu o rejestracji oddziałowej we właściwym Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce.

Kurs na uprawnienia podstawowe

odbędzie się w dniach od 16 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

 

Rozpoczęcie kursu w dniu 16 marca 2018r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4

 

Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:

 

- w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,

 

- pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego - 4 dni robocze.

 

Odpłatność za kurs wynosi  1300,00 PLN

 

Płatne w dniu 19 marca 2018 r. ( poniedziałek )

 

Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN,

 

Kurs jest OBOWIĄZKOWY,

Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57,

 

W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny,  który odbędzie się w dniach 13 - 26 kwietnia 2018 r., bądź zostanie skierowany na jesienną sesję.

 

Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.

 

Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania ).

 

Szczegółowy plan kursu został opublikowany na stronie www.zopzl-opole.pl,

 

Na kursie kandydaci otrzymają n/w materiały szkoleniowe:

 

- Łowiectwo - Podręcznik – Tom I i II,

 

- Kynologia łowiecka - Podręcznik - praca zbiorowa pod redakcją naukową,

 

- Zwierzęta chronione - Podręcznik dla myśliwych + płyta CD,

 

- Dziczyzna - Podręcznik dla myśliwych + płyta CD,

 

- Ustawa Prawo łowieckie ( aktualna ),

 

- Statut PZŁ ( aktualny ),

 

- Regulamin polowań ( aktualny ),

 

- Zasady etyki i tradycji łowieckich,

 

- Broń myśliwska

 

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci,

 

którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:

 

1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk

 

otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).

 

2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ

 

lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w

 

§ 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.

 

4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

 

Próby Pracy Polowej Wyżłów i Próby Pracy Psów Myśliwskich Małych Ras w Kolonii Popielowskiej 01.05.2015

01.05.2015 odbyły się Próby Pracy Polowej Wyżłów i Próby Pracy Psów Myśliwskich Małych Ras w Kolonii Popielowskiej . Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Miejsce Nazwa psa Rasa Data urodzenia Płeć Punkty Dyplom
1 Wyżeł weimarski krótkowłosy Rutilus OLIVER SUDDEN 27.01.2014 P 100 I
2 Wyżeł niemiecki szorstkowłosy ZEUS Canis Fortuna 10.11.2013 P 100 I
3 Wyżeł niemiecki krótkowłosy TIKA Zimny Trop 04.08.2013 S 100 I
4 Wyżeł niemiecki krótkowłosy ALMA ze Snu Nemroda 23.04.2014 S 97 I
5 Wyżeł niemecki krótkowłosy RIO Kajminia FCI 01.04.2014 P 93 I
6 Pointer EVENING DUE z Karczewskiej Zagrody 30.11.2013 S 92 I
7 Wyżeł niemiecki szorstkowłosy COJ DARBINIS DRATAS 22.07.2014 P 91 I
8 Wyżeł niemiecki szorstkowłosy ZULUS Canis Fortuna 10.11.2013 P 91 I
9 Mały munsterlander Aslan od Zbojnickeho potoka 04.05.2014 P 90 I
10 Seter szkocki ( Gordon ) Lofoten – MY WISH COME TRUE 26.11.2013 P 90 I
11 Wyżeł niemiecki krótkowłosy TOGA Zimny Trop 04.08.2013 S 87 I
12 Wyżeł niemiecki długowłosy DORIS Zasadkowe Bory 04.05.2014 S 82 I
13 Seter irlandzki KINGDOM of Love ALL Irish Gold 07.06.2014 S 80 I
14 Seter szkocki ( Gordon ) TIARA FLOWER OF SCOTLAND Tesab-Aksed 27.09.2013 S 78 II
15 Wyżeł weimarski krótkowłosy APOLONIA ALEXANDRETTA 18.10.2013 S 78 II
16 Wyżeł weimarski krótkowłosy FRYTA z Lasów Preczowskich 09.03.2014 S 74 II
17 Seter irlandzki czerwono-biały BOREAS Artegard 07.06.2014 P 81 III
18 Wyżeł weimarski krótkowłosy HAPPY PINKY Grey Fields 25.05.2014 S 72 III
19 Seter irlandzki FIRE OF THE NIGHT Żywiecki Trop 09.01.2014 P 68 III
20 Seter irlandzki Seterday Igor 20.03.2014 P 62 III

Seter irlandzki CEREUS Rude Ziółko 19.03.2014 P 45

Seter irlandzki Lasterfield Lucky Card Game z Arislandu 16.05.2014 S 44


„Karlikowe Hody – spotkanie z tradycją i kulturą łowiecką”

28 lipca 2012 w ramach XXII Dni Gogolina odbyło się międzynarodowe polsko – czeskie spotkanie myśliwych, będące częścią projektu „Karlikowe Hody – spotkanie z tradycją i kulturą łowiecką”.
W programie między innymi:

 • występy sygnalistów;

 • pokazy sokolnictwa;

 • prezentacja psów myśliwskich;

 • wystawa trofeów myśliwskich zorganizowana przez KŁ „Ostoja” Krapkowice;

 • skubanie ptactwa łownego na czas;

 • konkurs na „Myśliwskie smaki pogranicza”.

Swoją muzyką czas umilała Stadtkapelle z Schongau.

 

Pokaz psów myśliwskich z wielką znajomością zagadnienia prowadził kol. Waldemar Chmielowski.

Zaprezentowane zostały następujące rasy psów myśliwskich:
- jamniki szorstkowłose standard - własność Renaty Piotrowskiej (ZKwP O/Opole)

 • ogar polski - własność Michała Fornalczyka (KŁ nr 9 Brzezina w Opolu)

 • foksterier krótkowłosy - własność Michała Fornalczyka (KŁ nr 9 Brzezina w Opolu)

 • wyżeł niemiecki krótkowłosy - własność Michała Fornalczyka (KŁ nr 9 Brzezina w Opolu)

 • wyżeł niemiecki szorstkowłosy - własność Małgorzaty i Waldemara Rosa (ZKwP O/Opole, KŁ nr 16 Knieja Jełowa);

 • wyżeł węgierski krótkowłosy - własność Małgorzaty i Waldemara Rosa (ZKwP O/Opole, KŁ nr 16 Knieja Jełowa);

 • wyżeł weimarski krótkowłosy - własność Małgorzaty i Waldemara Rosa (ZKwP O/Opole, KŁ nr 16 Knieja Jełowa).

Fotorelacja >>>

Próby pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras 01.05.2012

Próby pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras organizowane były przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu wraz z KŁ ''ŁOŚ'' w Opolu 1 maja 2012 roku

 

Pracę psów oceniał zespół sędziowski w składzie:

 • sędzia główny Kierznowski Jan

 • sędziowie: Błońska Marzena
  Błoński Piotr
  Kunicki Krzysztof
  Galwas Wojciech

 • asystenci: Jabłoński Piotr, Szóstka Daniel, Szot Krzysztof

Organizacyjnie odpowiedzialni za próby: Dariusz Hutka i Jan Kowalski

 

WYNIKI:

 
WYŻŁY:

 1. ASTA VOM BAHNWORTHEL    Mały münsterländer 100 pkt. - dyplom I stopnia

 2. ARS Bsarskie Błota    Wyżeł niemiecki krótkowłosy 100 pkt. - dyplom I stopnia

 3. VICTORIA v/d Tuindershof    Wyżeł niemiecki szorstko włosy 96 pkt. - dyplom I stopnia

 4. HAJDAMAK Harpol    Seter irlandzki 95 pkt.- dyplom I stopnia

 5. CORRANROO CAROLINE    Seter irlandzki cz-b 91 pkt.- dyplom I stopnia

 6. LORA Zimny Trop    Wyżeł niemiecki szorstkowłosy 91 pkt.- dyplom I stopnia

 7. Queta Piaf Dama Krknose    Brauque d´auvergne 86 pkt. - dyplom I stopnia

 8. Canis Fortuna PLAYBOY    Wyżeł weimarski krótkowłosy 84 pkt.- dyplom I stopnia

 9. Royal Ring All irissh Gold     Seter irlandzki 83 pkt. - dyplom I stopnia

 10. SARI z Czarnego Dworu     Wyżeł niemiecki krótkowłosy 74 pkt. - dyplom II stopnia

 11. Karmino Made LOVE NOT WAR     Seter irlandzki 81 pkt.- dyplom III stopnia

 12. Princes Paula All Irish Gold     Seter irlandzki 77 pkt.- dyplom III stopnia

 13. CORRANROO CAROLINE      Mały münsterländer 65 pkt.- dyplom III stopnia

 14. Pepsi Dei Sanchi      Wyżeł włoski wycofany

 15. USHER z Czarnego Dworu       Wyżeł niemiecki krótkowłosy wycofany

 16. UTAH z Czarnego Dworu      Wyżeł niemiecki krótko włosy wycofany

 

 PŁOCHACZE

 

 1. CHAKO Złoty Jaworni       Płochacz niemiecki 120 pkt.- dyplom I stopnia

 2. ERCHI ze Stobrawskiej Kniei       płochacz niemiecki 110 pkt.- dyplom I stopnia

 

zdjęcia >>>

 

Kopiowanie,         powielanie                  i wykorzystywanie zdjęć  zabronione.

 

 

Strona „Komunikaty Zarządu Koła” dostępna jest wyłącznie dla członków koła. Aby uzyskać hasło dostępu proszę skontaktować się z kol. Karoliną Stejbach - kom. 664 758 821 lub przysłać maila do webmastera.