Osobą odpowiedzialną za nagankę na polowaniu zbiorowym w dniu 27.01.2019r.             w obw. nr 3 jest kol. Krzysztof Gnych. 

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA SEZON 2017/2018

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH na sezon 2016/2017


Lp.

Data
godz.

Miejsce zbiórki
obwód

Miejsce
polowania

Gatunek
zwierzyny

Prowadzący
polowanie

Odpowiedzialny
za nagonkę
liczba nagonki

Odpowiedz.
za posiłek

Odpowiedz.
za transport

Uwagi

1.

01.10.16 r.
godz.14.00

Kaplica
33

L-Morcinek

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

G.Suszczyk

G.Suszczyk
4 szt.

 

 

Polowanie
z ambon

2.

08.10.16 r.
godz.14.00

Altana
oddz. 164

L-Jełowa

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

H.Stiller

M.Baldy
4 szt.

 

 

Polowanie
z ambon

3.

15.10.16 r.
godz.8.00

Altana
Bruny 3

Uprawy
kukurydy

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

R.Granos

T.Walkow
10 szt.

M.Walkow

J.Sikora

Polowanie
z ambon

4.

16.10.16 r.
godz.10.00

Skrzyż. dróg
Zagw.-Mańczok

L-Dąbrówka

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

B.Jaźwiński

R.Kaniut
10 szt.

-

-

Polowanie
z ambon

5.

23.10.16 r.
godz.10.00

Altana
oddz. 164

L-Jełowa

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

S.Piznal

W.Rosa
4 szt.

 

 

Polowanie
z ambon

6.

30.10.16 r.
godz.10.00

Altana
Bruny 3

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

J.Piasecki

J.Sikora
4 szt.

 

 

Polowanie
z ambon

7.

05.11.16 r.
godz.8.00

Kaplica
33

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

W.Rawicki

M.Pilarczyk
10 szt.

G.Maruszczok
M.Kamiński

H.Stiller

Św.Hubert

8.

19.11.16 r.
godz.8.00

Kaplica
33

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

Z.Hiuk

K.Hiuk
10 szt.

H.Helfrycz

H.Stiller

-

9.

10.12.16 r.
godz.8.00

Altana
Bruny

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

J.Wabnik

K.Paluszek
10 szt.

M.Walkow

J.Sikora

-

10.

17.10.16 r.
godz.8.00

Kaplica
33

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

W.Rawicki

M.Baldy
10 szt.

H.Helfrycz

H.Stiller

Polowanie
wigilijne

11.

31.12.16 r.
godz.8.00

Kaplica
33

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

B.Jaźwiński

G.Suszczyk
4 szt.

-

-

Polowanie
z ambon

12.

14.01.17 r.
godz.8.00

Altana
Bruny 3

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

R.Granos

J.Wabnik
10 szt.

T.Walkow

J.Sikora

Zakończenie
sezonu

13.

15.01.17 r.
godz.8.00

Kaplica
33

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń, sarna, dzik,
drapieżniki

W.Rawicki

G.Suszczyk
4 szt.

-

-

Polowanie
z ambon

14.

18.02.17 r.
godz.8.00

Altana
Bruny

Wg decyzji
prowadząc

Bażanty, lisy,
drapieżniki

M.Walkow

T.Walkow
5 szt.

T.Walkow

-

Polowanie
zbiorowe

15.

25.02.17 r.

Altana
Bruny

Wg decyzji
prowadząc

Bażanty, lisy,
drapieżniki

M.Walkow

T.Walkow
5 szt.

T.Walkow

-

Polowanie
zbiorowe

  • W dniach od 30.11.2016 do 04.12.2016 r. będą miały miejsce polowania zbiorowe, w związku w tym obydwa obwody będą zamknięte.
  • Dnia 08.01.2017 r. odbędzie się polowanie administracyjne dla Zarządu Koła i zaproszonych gości.
  • Myśliwy ma prawo zaprosić 1 gościa, pod warunkiem uzgodnienia z łowczym z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

PLAN POLOWAŃ NA SEZON 2015/2016

Lp.

Data i
godz.

Obwód
i miejsce
zbiórki

Miejsce
polowania

Gatunek
zwierzyny

Prowadzący
polowanie

Odp. za
nagankę

Odp. za
posiłek

Odp. za
transport

Uwagi

1.

03.10.2015
godz. 14.00

Skrzyż.dróg
Zag.-Mańcz.

L.Dąbrówka

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

W.Rawicki

B.Jaźwiński
4 naganiaczy

--------

--------

Polowanie
ambonowe

2.

10.10.2015
godz.14.00

Oddz. 164

Altana

L. Jełowa

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

St.Piznal

St.Piznal
4 naganiaczy

--------

---------

Polowanie
ambonowe

3.

17.10.2015
godz.8.00

Proślice -
boisko

Plantacje
kukurydzy

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

R.Granos

K.Paluszek
10 naganiaczy

T.Walków

J.Sikora

 

4.

18.10.2015
godz.14.00

Skrzyż.dróg
Zag.-Mańcz.

L.Morcinek

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

G.Suszczyk

G.Suszczyk
4 naganiaczy

----------

---------

Polowanie
ambonowe

5.

31.10.2015
godz.8.00

Bruny
Altana

Plantacje
kukurydzy

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

J.Wabnik

T.Walków
10 naganiaczy

R.Granos

J.Sikora

 

6.

07.11.2015
godz. 8.00

Obw. 33
o.71 Kaplica

L. Morcinek

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

W.Rawicki

G.Suszczyk

G.Mruszczok
M.Kamiński

W.Rawicki

Św.Hubert

7.

14.11.215
godz.8.00

Obw. 33 alt.
Oddz. 164

Leśnictwo
Jełowa

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

St. Piznal

R. Kaniut

M. Baldy

W. Rawicki

 

8.

21.11.2015
godz. 8.00

Obw. 33
Mańczok

Leśnictwo
Dąbrówka

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

B. Jaźwiński

M. Baldy

P. Radecki

W. Rawicki

 

9.

28.11.2015
godz. 8.00

Proślice
boisko

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

L. Stężały

M. Walków

St. Jozwin

J.Sikora

 

10.

12.12.2015
godz. 8.00

Bruny
Altana

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

M. Grabowski

M. Grela

J. Groszek

J.Sikora

 

11.

19.12.2015
godz. 8.00

Obw. 33
o.164 Altana

L. Jełowa/
Dąbrówka

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

W. Rawicki

M. Pilarczyk

G. Mruszczok
M.Kamiński

W. Rawicki

Polowanie
Wigilijne

12.

02.01.2016
godz. 8.00

Bruny
Altana

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

J. Sikora

T. Walków

K. Paluszek

J.Sikora

 

13.

09.01.2016
godz. 8.00

Obw. 33
Mańczok

Wg decyzji
prowadząc.

Jeleń,sarna,
dzik,drapież.

W.Rawicki

W.Rosa

H.Helfrycz

W.Rawicki

Zakończenie
sezonu

1. W dniach 7.12.- 9.12.2015 odbędą się polowania dewizowe zbiorowe w obwodach
    nr 3 i 33 
i w związku z powyższym obwody łowieckie nr 3 i 33 będą zamknięte
    od 4.12 do 9.12.2015


2. W dniu 03.01.2016 odbędzie się polowanie administracyjne dla Zarządu Koła
    i zaproszonych gości.

3. Myśliwy ma prawo zaprosić na polowanie 1 gościa pod warunkiem uzgodnienia tego
    z łowczym z 1 tygodniowym wyprzedzeniem.
    Myśliwy zapraszający gościa wnosi opłatę za zapraszanego gościa.

4.  W przypadku zagrożenia wykonania planu przewiduje się dodatkowe terminy polowań
     - 03.01.2016 w obwodzie nr 33
     - 15.01.2016 w obwodzie nr 33

5. W razie niemożności wykonania powierzonego zadania, odpowiedzialny zobowiązany      
    jest do zapewnienia zastępstwa.

Kopiowanie,         powielanie                  i wykorzystywanie zdjęć  zabronione.

 

 

Strona „Komunikaty Zarządu Koła” dostępna jest wyłącznie dla członków koła. Aby uzyskać hasło dostępu proszę skontaktować się z kol. Karoliną Stejbach - kom. 664 758 821 lub przysłać maila do webmastera.