ŁOWISKA

Koło gospodaruje na dwóch obwodach:

- obwodzie łowieckim nr 33 (leśnym), o powierzchni 5101 ha, w rejonie wsi  Dąbrówka, Jełowa, Kały, Stare Budkowice, Zagwiździe

- obwodzie łowieckim nr 3 (polnym), o powierzchni 5574 ha, w rejonie wsi: Skałagi, Komorno, Byczyna.

 

Obwód łowiecki nr 3 (polny) obfitował  w zwierzynę drobną. W ciągu roku  kilkunastu myśliwych  odstrzeliwało 300 zajęcy oraz 300 kuropatw. Z powodzeniem również  odławiano  kilkadziesiąt zajęcy. W 1976 roku, w celu zasiedlenia  wyhodowano w wolierach 500 bażantów, w roku następnym ponad 400. Próba introdukcji zakończyła się jednak niepowodzeniem. Obwód nr 3, który obfitował dawniej w zwierzyną drobną zubożał. Obecnie dzięki zbudowanemu zbiornikowi wodnemu można w nim polować na kaczki i gęsi. Ze zwierzyny grubej  sarny i dziki występują dość licznie, natomiest  jelenie przychodzą z sąsiedztwa. Rocznie pozyskuje się  5 jeleni byków, 6 łan, 2 cielaki, 80 dzików oraz około 50 saren, w tym 22 kozły.

 

Obwód łowiecki nr 33 (leśny) natomiast to zwarty kompleks leśny o dogodnych warunkach bytowania zwierzyny, skategoryzowany jako dobry. Rocznie pozyskuje się  na nim około 25 jeleni byków, 35 łań, 10 cieląt, 90 dzików, 45 saren, w tym 25 kozłów. Masa poroży jest niezbyt wysoka – najlepsze trofeum, srebrny medal, uzyskano za wieniec jelenia byka. Okresowo w obwodzie pojawiają się daniele.

 

                                                                            źródło: „Sudecka kraina łowiecka”

Kopiowanie,         powielanie                  i wykorzystywanie zdjęć  zabronione.

 

 

Strona „Komunikaty Zarządu Koła” dostępna jest wyłącznie dla członków koła. Aby uzyskać hasło dostępu proszę skontaktować się z kol. Karoliną Stejbach - kom. 664 758 821 lub przysłać maila do webmastera.