OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE 

<<<LINK>>>

STATUT
2. Statut PZŁ z 16 lutego 2019 r. - Zatw
Adobe Acrobat Document 670.3 KB

 

Ustawa - Prawo łowieckie- Nowelizacja z 15 czerwca 2018 roku.

2. Ustawa - Prawo łowieckie- Nowelizacja
Adobe Acrobat Document 289.4 KB

RODO - obowiązek informacyjny

OBOWIAZEK-INFORMACYJNY.pdf
Adobe Acrobat Document 360.6 KB
W załączeniu :
- uchwała nr 1/05/2018 Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu z dnia 8 maja 2018r. w sprawie określenia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej oraz kryteriów odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów obowiązujących na terenie opolskiego Okręgu PZŁ
- zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu z dnia 8 maja 2018r.
2. Uchwała nr 1 - 05 - 2018 w sprawie ok
Adobe Acrobat Document 201.9 KB
3. Okręg PZŁ OPOLE - Zasady selekcji od
Adobe Acrobat Document 133.7 KB

USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE Z 22 MARCA 2018R.

1. Ustawa Prawo łowieckie z 22 marca 201
Adobe Acrobat Document 258.5 KB

ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE

 

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE...

 

 

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RPŁ I WŁPH

 

W dniu 3 sierpnia br. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów hodowlanych oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, natomiast zmiany w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do planów łowieckich począwszy od roku gospodarczego 2018/2019.

ROZPORZĄDZENIE...

 

 

 

WPROWADZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO WYKONYWANIA POLOWANIA ZBIOROWEGO I INDYWIDUALNEGO NA JEDNYM OBWODZIE

 

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie.Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego
w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np.
w obwodach łowieckich o dużej powierzchni.

 

 

NOKTO I TERMOWIZJA DOPUSZCZONA DO POLOWANIA NA DZIKI WYŁĄCZNIE W STREFACH OBJĘTYCH ASF

 

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF.

 

Celem dopuszczenia urządzeń optycznych przetwarzających obraz jest poprawienie skuteczności wykonywania polowania na dziki, co spowoduje zwiększenie pozyskania dzików i wpłynie na obniżenie zagęszczenia populacji dzików, co z kolei powinno pomóc zahamować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF), groźnej choroby zakaźnej zwierząt zwalczanej z urzędu. Niskie zagęszczenie dzików jest, zgodnie z opinią Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), gwarantem zahamowania tempa rozprzestrzenia ASF. Rozporządzenie odnosi się wyłącznie do prowadzenia polowań na dziki, ponieważ tylko te zwierzęta są wektorem wirusa ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. W pierwszym półroczu 2017 r. zarejestrowano w Polsce 210 przypadków ASF
w populacji dzików. Dla porównania w roku 2014 zarejestrowano 30 przypadków, w roku 2015 - 53, a w roku 2016 - 80. Przedstawione dane wskazują, że liczba przypadków ASF gwałtownie rośnie, co stwarza coraz większe ryzyko transmisji wirusa ASF (ASFV) z populacji dzików do populacji świń. Dowodem na to, że powyższe zjawisko ma miejsce jest trzecia fala ognisk ASF u trzody chlewnej, której początek określić można na dzień 7 czerwca 2017 r. Od tego momentu do końca czerwca zarejestrowano w naszym kraju 21 nowych ognisk ASF. Ważny jest fakt, że prawie wszystkie ogniska stwierdzono w strefie III (niebieskiej), to znaczy na obszarze, na którym wcześniej rejestrowano ASF zarówno u dzików jak i u świń.

ROZPORZĄDZENIE...

 

 

SZAKAL ZŁOCISTY NA LIŚCIE GATUNKÓW ŁOWNYCH

 

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dokument wprowadza na listę gatunków łownych Szakala złocistego (Canis aureus) - z okresem polowań od 1 sierpnia do końca lutego a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok. UWAGA: polowanie na szakale złociste będzie prowadzone od 1 sierpnia 2018r.

 

ROZPORZĄDZENIE ...

Kopiowanie,         powielanie                  i wykorzystywanie zdjęć  zabronione.

 

 

Strona „Komunikaty Zarządu Koła” dostępna jest wyłącznie dla członków koła. Aby uzyskać hasło dostępu proszę skontaktować się z kol. Karoliną Stejbach - kom. 664 758 821 lub przysłać maila do webmastera.